Søndagsgudstjenesten handler om fordybelse og fællesskab, genkendelse og fornyelse. Syng med på gamle og nye salmer, hør en vedkommende prædiken, og lyt til den smukke musik og korsang.

Søndagsgudstjenester er kl. 13.

Ca. en gang om måneden er der jazzgudstjeneste i stedet for den almindelige gudstjeneste.