2016- William Salicath, sognepræst
2013- Birgitte Kvist Poulsen, sognepræst
2009-2016 Jesper Biela Christensen, sognepræst
2008-2009 Jens Johansen, konstitueret sognepræst
2003-2011 Verner Villensgaard Jensen, sognepræst
1997-2002 Esper Silkjær, sognepræst
1994-1995 Verner Villensgaard Jensen, sognepræst
1973-2008 Ole Askov Olsen, res. kap. 1973-1992, sognepr. 1992-2008
1971-1972 Johs. Christensen, residerende kapellan
1966-1967 E. Hermansen, residerende kapellan
1962-1992 Jørgen Jessen, sognepr., i 1980-1992 tillige provst
1945-1965 Haakon Falcke, residerende kapellan
1933-1962 Georg Bartholdy, sognepræst
1924-1945 Paul Nedergaard, residerende kapellan
1916-1924 Aug. Andersen, residerende kapellan
1908-1916 Paul Müller, residerende kapellan
1908-1933 Andreas Fibiger, sognepræst